Dokumenty do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

W FORMACIE PDF

W FORMACIE DOC

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

W FORMACIE PDF

W FORMACIE DOC

Załącznik do deklaracji DO 1 oraz DO 2

W FORMACIE PDF

W FORMACIE DOC

Dodatkowe informacje oraz akty prawne znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej