Szanowny Mieszkańcu!

Od 1 stycznia 2021r. na terenie Miasta i Gminy Pleszew prowadzona jest obowiązkowa segregacja popiołu i żużlu z palenisk.

Pomimo braku w harmonogramie zbiórki tych odpadów w okresie letnim, wrzucaj popiół i żużel do pojemnika przeznaczonego na popiół.

W odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców planujemy w okresie letnim uruchomić minimum jeden dodatkowy odbiór popiołu, o czym poinformujemy mieszkańców z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Pamiętaj!
Do pojemnika z napisem POPIÓŁ wrzucamy tylko popiół i żużel z palenisk. Nie mieszaj tych odpadów z innymi odpadami !

Dodatkowe informacje możesz uzyskać:
– tel. (62) 580 11 80 i/lub (62) 580 11 81 – (Referat Gospodarki Odpadami)
– drogą elektroniczną pod adresem: smieci@pleszew.pl
– na stronach internetowych: www.bip.pleszew.pl, zakładka: odpady komunalne lub https://segreguj.pleszew.pl/ .