Domy wielorodzinne

Pojemnik niebieski – papier

Wrzucaj

Gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, torby papierowe, worki papierowe, tekturę, kartony oraz opakowania wykonane z papieru lub kartonu.

Nie wrzucaj

Kalki, papieru zabrudzonego, tłustego i woskowanego, papieru i tektury pokrytych folią metalową lub tworzyw sztucznych (opakowań po napojach, produktach spożywczych)

Pojemnik siatkowy – tworzywa sztuczne, PET, metale, opakowania wielomateriałowe

Wrzucaj

Butelki plastikowe PET po zgnieceniu, opakowania po chemii gospodarczej, art. gosp. domowego z tworzyw sztucznych, folie, reklamówki i woreczki foliowe, opakowania wielomateriałowe (kartoniki po sokach, napojach i mleku), metale (puszki, nakrętki, drobny złom)

Nie wrzucaj

Butelek po olejach samochodowych, klejach, rozpuszczalnikach, farbach, środkach owado i chwastobójczych, twardego plastiku (np.: wiadra, miski, części samochodowe)

Pojemnik zielony – szkło

Wrzucaj

Szklane butelki, słoiczki po napojach, sokach, przecierach, butelki po alkoholu, szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucaj

Luster, szkła zbrojonego, okiennego, naczyń żaroodpornych, żarówek, świetlówek, naczyń i wyrobów porcelanowych, termometrów rtęciowych

Worek brązowy – odpady biodegradowalne – zielone

Wrzucaj

Skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kora drzew, słoma, trociny, chwasty, ściółka małych zwierząt domowych

Nie wrzucaj

Nabiału, tłuszczu, resztek mięsa i ryb, odchodów zwierzęcych, niedopałków papierosów, popiołu z pieca, roślin zaatakowanych chorobami lub pasożytami

Pojemnik brązowy – odpady biodegradowalne – bio kuchenne

Wrzucaj

Kwiaty, resztki kwiatów ciętych, owoce i warzywa surowe, obierki z owoców i warzyw surowych, skorupki jaj, fusy po kawie, zużyte chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe.

Nie wrzucaj

Mięsa i kości, odpadów zielonych: liści, trawy, gałęzi, przetworzonych owoców i warzyw, odchodów zwierzęcych, trocin i piasku z kuwet, kamieni, popiołu, ziemi, płynnych odpadów kuchennych( zup, sosów, kompotów).

Pojemnik czarny z napisem “popiół”

Wrzucaj

Zimny popiół i żużel z kotłowni, kominka, zimny popiół ze spalania węgla i drewna.

Nie wrzucaj

Ziemi, gruzu, szkła, gorącego popiołu.

Co zawozimy do SPSZOK?

Odpady wielkogabarytowe

Stare meble(m. in. stoły, krzesła, szafy, sofy, lampy), dywany, wykładziny, również z linoleum, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów (niemieszczące się w pojemniku na śmieci), suszarki do ubrań, walizki, meble ogrodowe, stary sprzęt sportowy(m. in. sanki, narty), wózki, chodziki dziecięce, zużyty sprzęt AGD i RTV – kompletny, pierzyny

Gruz

Gruz ceglany, gruz betonowy, płytki ceramiczne, muszle umywalkowe lub toalety ceramiczne

Odpady poremontowe

Karton gips, styropian, wełna mineralna, stelaże, pojemniki po piankach, klejach, gruz sypki, gruz zbrojony, panele plastikowe, rolety, okna, drzwi, rury PCV, brodziki , prysznice, baterie łazienkowe, deski sedesowe, spłuczki, wanny

Uwaga: obowiązują limity na następujące rodzaje odpadów: zużyte opony od pojazdów osobowych  (4 opony z jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku), posegregowane odpady remontowe i budowlane  (limit do 300 kg z jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku).

FAQ - PYTANIA I ODPOWIEDZI

Obowiązujące stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych:

Opłata od nieruchomości zamieszkałej stawka 24,00 zł od osoby.

W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka podwyższona w kwocie 48,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Od 1 sierpnia 2020 r. możliwość zwolnienia w wysokości 1,00 zł miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stawki obowiązującej, dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady.  

Opłaty za odpady komunalne płatne co miesiąc do 10 każdego dnia miesiąca.

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w których nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w terminie do 6 miesięcy od dnia  śmierci mieszkańca.

Na terenie Gminy funkcjonuje Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (SPSZOK). Znajduje się on w Pleszewie, przy ul. Fabrycznej 5 (teren Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.).

Godziny otwarcia SPSZOK: od poniedziałku do piątku od 6:00-20:00, w sobotę od 6.00-14.00.

Dostarczający odpady musi posiadać dokument potwierdzający zameldowanie lub zamieszkanie na terenie Naszej Gminy.

Na terenie SPSZOK odbierane są tylko odpady posegregowane.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi, na wszystkie pytania dodatkowe informacje możesz uzyskać:

Telefonicznie: pod numerami (62) 580 11 80 i/lub (62) 580 11 81 – (Referat Gospodarki Odpadami)

Osobiście: w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Fabryczna 5 (biurowiec Przedsiębiorstwa Komunalnego), 63-300 Pleszew w godz. 7.30 – 15.30.

Drogą email: aby to zrobić, przejdź doi działu “Kontakt” na tej stronie